www.runstensparken.se
När gamla runstenar blir som nya

Runstenar var målade
i bland bara i huggspåren men ofta med olika
färger på både drakar, ormar och detaljer, även
hela bakgrunden kunde vara målad.

I dag målas våra runstenar bara med röd färg i
huggspåren. På enkla runstenar fungerar det men
på runstenar med avancerad ornamentik förloras
konstverket i en oöverskådlig röra av röda linjer.

Våra vackraste och mest imponerande runstenar är
ofta okända eftersom det inte går att se och uppleva
dom på rätt sätt utan färger.

Här på Runstensparken har runstenarna fått färger
med datorns hjälp så att du kan se hur de egentligen
ska se ut eller upplevas. 

Originalfärg?
Färg på en nyhuggen runsten höll 5-10 år, sen måste
den rengöras och målas om. Kanske använda man
samma färger eller så passade man på att prova nya
färgkombinationer. I brist på färg kanske färgvalet
styrdes av vad som fanns att tillgå för tillfället.

Den som reste eller högg en runsten kunde inte räkna
med att senare generationer skulle måla dom med
samma färger. Huggspåren är markörer som visar var
vi ska måla runstenen men färgvalet är upp till den
som målar eller betraktaren.Runsten/häll U 80 i Sundby

Uppdaterad 20 maj, 2016 av Kalle Runristare