Välj den runsten du vill veta mer om


En fysisk Runstenspark

För några år sedan skapade jag tre fullskaliga kopior av runstenarna Sö 179 vid Gripsholms slott och U 887 i Skillsta norr om Enköping samt en 3D version av Fv1948; 289 vid Aspa bro i Södermanland.

Att jag valde Gripsholm och Skillsta var för att belysa den orättvisa som uppstår när runstenar inte målas upp med färg.

Gripsholmsstenen är världsberömd för sin fina runinskrift medan ornamentiken är usel, slarvigt huggen, felhuggen och genomsyrad av ointresse.

Skillsta stenen har också en intressant runinskrift men sticker inte ut på samma sätt som runinskriften på Gripsholmsstenen men ornamentiken är istället skapad av en skicklig konstnär som lagt ner hela sin skäl på att göra ett överdådigt minnesmärke till sin far.

Skillsta stenens fina ornamentik är näst intill omöjlig att förstå eftersom den saknar färger, en av världens vackraste runstenar är i stort sätt okänd.

 

Uppdaterad 21 maj, 2016 av Kalle Runristare