Hem Parken Hitta hit Donera Om
 
Runsten U 11

Kungens runsten i Hovgården.
 


Runsten U11 år 2016


Samma bild från 2016 efter undersökning med släpljus. Nu finns detaljer som underläpp, tumme på tassen och ormhuvud ovanför drakens nos. Det som syns på den här bilden är det som faktiskt finns på runstenen idag.


Runinskrift i flera delar:

1) Råd du över runorna rätt. (Rathu runar ret).
En hälsning och lyckönskning till läsaren att tyda runinskriften på rätt sätt.

2) Rätt lät rista Tolir bryte i Rod åt konungen.
Tolir, kungens bryte och gårdsfogde berättar att det är han som ser till att runinskriften blir rätt ristad men det är runristaren som får göra jobbet.
 

3) Tolir och Gyla lät rista runorna dessa, makarna båda efter sig märke.
Den här delen är makarna Tolir och Gylas arvsdokument till barn och barnbarn osv. När kungar byts blir den gamla bryten kvar, han är en nyckelperson till att kungsgården fungerar rent praktiskt, han ämbete går i arv.

 
4) Hakun bad rista.
Kung Håkon bad, beordrade och bekostade runristningen. Den här delen är ett förtydligande vilken kung det är som omtalas i den 2:a delen av runinskriften.
Eftersom den troligen ristades i efterhand ligger den i en extraslinga på insidan.

 
5) Srni-?
Även på högra sidan finns en extraslinga, kanske för att få balans på ornamentiken, dubbla rader på båda sidor?
Runinskriften är ofullständig och den 5:e runan är bara påbörjad. Troligen märkte runristaren att om han högg vidare skulle runstenen gå sönder efter hela sidan och bara målade resten. I dag är just den biten borta och tolkning av runinskriften är oklar.
Det är nog varken en kristen bön eller runristarens signatur som var tänkt att finnas här, den påbörjade runinskriften förblir en gåta. 


Ornamentik:

Ornamentiken är avancerad men traditionell.
Runristaren har haft problem runt drakens huvud och gjort ett ovanligt val, han har huggit i enkel relief runt underläpp och ovanför nosen mot ormens huvud.


Denna ovanliga metod har gjort att dessa detaljer inte uppmärksamms förrän 2016 och de har ännu inte blivit uppmålade på originalet i Hovgården (2019).

Mer om de nya detaljerna >

 

Hem Parken Hitta hit Donera Om

Uppdaterad 14 augusti, 2019 av Kalle Runristare