Birka

Svarta jorden, nyfynd 2015 

 
Birka våren 2015
Jag och min bortgångna vän och arkeolog Roger Wikell söker och hittar fragment av runsten ett av odlingsrösena i Svarta jorden på Birka.
 
 

En mindre del av stenen saknas och brottytan kan vara av senare datum, den delen bör finns kvar i närheten av fyndplatsen och ha ytterligare 2-3 runor.

 
Stenen är av röd sandsten.
Den delas lätt upp i tunna fina skivor och är dessutom väldigt mycket lättare att rista i än granit.

Att den lätt delar sig i skivor gör den populär som byggmaterial som som trappsten, gångsten, avställning vid eldhärden osv.

Jag gissar att den tillhörde ett av husen på Birka och att någon där passade på att träna runristning när den ändå fanns där tröskelsten eller liknande.

Huggspåren är mycket smala och linjerna lite osäkra.
De båda + + är fina och välgjorda.

 
Jämför de andra runristningarna

Det finns bara några få runristningar från tiden före 1000-talet. På Birka verkar det dock ha förekommit flera.

Men runstenarna är svåra att tyda med säkerhet men ungefär så här bör det stå:

U 4 Borg: Dotter bad göra kummel, detta efter Juta

U 5 Odlingsröse Svarta jorden: -snirir-- ??

U ? Nyfynd 2015: Tru-a : B- ??

U 10 Dalby: Efter Ybi sonen sten sa--- (+ ett namn?)

 
Fler fynd på Birka

En pärla i berättelsen om runstenen var att samma dag som vi hittade runstenen pågick en mindre utgrävning på Birka och nästan samtidigt som vi hittade runstenen hittade arkeologerna ett litet drakhuvud.

Drakhuvudet av brons passade till en gjutform som hittats på 1800-talet och just de huvudet har sedan länge används som symbol för Birka.

Här ligger drakhuvudet på runstenen.
Två fynd på samma dag, 5 maj 2015

 
Besöka runstenen?

Runstenen fanns senast på Gotland för rengöring.

Våren 2019 fick jag berättat för mig att den skulle komma tillbaka och kanske placeras på museet på Birka.

Sommaren 2022 fanns den inte på museet och den har ännu inte undersökts av runolog eller publicerats i fornsök.

Frustrerande lång tid!

Fortsättning följer....

 
Länkar

Google map > Hitta till fyndplatsen på Birka.

Populär Arkeologi > Nr 1 år 2016

Kalle Runristare > Stora bilder och information.

 

Uppdaterad 15 december, 2022 av Kalle Runristare