Lisselby
Färingsö, nyfynd 2015
 

Hösten 2015 blev jag kontaktad av en privatperson på Färingsö som sa sig hittat en bit runsten. Jag har besökt förmodade runstenar tidigare och det är antingen redan kända runristningar eller något som naturen skapat.

Men denna gång var det verkligen en runsten, eller snarare en del av en runsten av röd sandsten. I det huggna bandet kunde man tydligt se runorna FAHUþU men att tolka dessa var svårare.

 
Jag skickade bilder och information till runverket som genast besökte gården och runstenen. Samtidigt fick jag en preliminär tolkning på ordet och ordets betydelse.

Runinskrift: f a h u th u

 

Ordet verkar vara fullständigt, ett helt ord.

Ordet verkar inte finns på någon annan runsten och är i så fall vara unikt bland redan kända runstenar. Ordet verkar inte vara känt i fornsvenskan men finns i gotländska dialekter.

Men det Isländska ordet fága ligger nära tillhands som betyder 'sköta, pryda, smycka, rensa, vårda, odla, dyrka'.

 
Fyndplatsen som ligger nära Tingsplatsen och små detaljer på runstenen bäddar för en riktigt bra berättelse...
 
Att runstenen hittades i närheten och inom synhåll av det som idag kallas för galgbacken (medeltid) men som pryds av två imponerande runstenar (vikingatid) gör inte tolkningen sämre.
Att torpet Tingsstaden (läs tingsstället) också ligger intill gör allt ännu mer spännande.
 
Runstenarna U 37 & U 38 på Tingsplatsen.
Mellan stenarna mot skogen syns gården Lisselby.
 
Jag tror (om den preliminära tolkningen kvarstår när runverket släpper sin rapport) att runstenen är rest av eller till den som var vivårdare av Tingsplatsen, den som ansvarade för skötsel, vård och förberedelser inför tingen. Han arbetade i så fall på uppdrag av dagens Hilleshög.

Båda runstenarna på tingsplatsen kopplas till Hilleshög.
Runsten U37 är huggen av Torbjörn Skald, han som även högg den stora runhällen på Hilleshög, runsten U29, på uppdrag av Gerlög.

Runsten U 38 sticker ut från alla runstenar på Ekerö med en heltäckande ornamentik på en stor portalliknande sten som mäter ca 2,5 x 2 meter. I den slitna stenens runinskrift kan man inte längre se ett mansnamn men det är förtydligat direkt efter med "Gerlögs man", troligen samma Gerlög som lät hugga U29 på Hilleshög.

Det nyfunna runstensfragmentet med ordet FAHUþU hittades i närheten och inom synhåll av Tingsplatsen i riktning mot just Hilleshög.

 
F-runan på det nya fyndet har ovanligt djupa djupa bistavar men har sin likhet på hällen vid Hilleshög. Även de lutande huvudstavarna, typiska för Torbjörn Skald, kan urskiljas på runstenen. Kan det vara Torbjörn Skald som huggit den nya runstenen?
 
Om det skulle vara Torbjörn som huggit nyfyndet så är det märkligt är att både U och th-runan är huggna utanför det övre bandet (1). Även huggspårens djup är ojämna och verkar vara utförda av någon utan erfarenhet (2).

Torbjörn var en erfaren runristare, han är egensinnig och självsäker och gör lite som han vill men han hugger inte runor på detta sätt och det är inte heller motiverat. En förklaring skulle kunna vara att det är Torbjörn Skald som designat och målat upp runstenen till någon som var osäker på ornamentik och runor, någon som sedan fått hugga själv.

Torbjörn Skald fanns i området under en längre tid för att hugga runstenarna, U 29 och U 37, då är det möjligt att han inspirerade och hjälpte vivårdaren att hugga sin egen runsten.
 


Jag får rysningar när jag lägger ihop alla "pusselbitar" och ser att den medeltida platsen vi kallar för galgbacken troligen hade en långt äldre funktion. Kanske får det här fyndet betydelse för både Färingsö och Ekerös historia om runverkets förhandstolkning kvarstår när rapporten väl kommer.  

Dessutom!
Tingsplatsen (idag galgbacken) ligger fortfarande i ett kryss av tre socknar, Färingsö, Hilleshög och Sånga och man kan se alla tre sockenkyrkorna från Tingsplatsen trots den kuperade terrängen om man tar bort några uppväxta träd i riktning mot Hilleshög. 

Och i framtiden vill jag kunna visa upp alla de runstenar och runhäll som berörs i den här berättelsen som fullskaliga avbildningar i Runstensparken.

 
Besöka runstenen?

Runstensfragmentet är i säkert förvar men inte publikt.

Hösten 2022 var den fortfarande inte publicerad i någon rapport fast den är undersökt och den finns inte heller utmärkt i Fornsök.

Frustrerande lång tid igen.. 6-7 år ?!

Fortsättning följer....

 
Länkar

Fornsök > Visar Tingsplatsen.
Tingsplatsen är en historisk plats med två stora runstenar, platsen är väl vär ett besök.

Kalle Runristare > Nästan samma info som här.

 

Uppdaterad 15 december, 2022 av Kalle Runristare