Runsten U 1

Adelsö kyrka, sakristian

 

Runstenen är inmurad i sakrestians norra vägg.
(Intill finns även runsten U 10 från Dalby inmurad).

Runstenen som länge låg som tröskelsten in till sakristian är mycket sliten år av fottramp. 

 
 
Knuten/bojan är ovanligt vacker och välplanerad, även ornamentiken och runornas form. Det här tyder på att runristaren var erfaren... men varför sitter inte korset centrerat?

Det här går inte ihop, det finns nog något med korset jag inte upptäkt ännu, för det är väl ett kors?

 
 
Runornas form berättar mer...

Om runristaren är erfaren har han utvecklat en egen handstil där små detaljer i arbetet går igen på alla verk som han skapar.

Det har funnit tre runstenar (vad vi vet) vid Adelsö kyrka.
Två av dessa har sannolikt huggits av samma runristare.

Den tredje (som idag är förstörd efter en brand) hade en runinskrift som berättade om fler stenar "... stenar dessa..." och den runstenen var "röd".

Det ser ut att vara samma runristare på alla tre runstenar och alla tre verkar dessutom ha varit av röd sandsten.

Runstenarna är:
U 1 i sakristian, U 2 som är förstörd och U 3 från ruinen av Alsnöhus.

 
Den detaljen i handstilen som knyter ihop U 1 och U 3 är att runristaren låter bistavar utgå från runbandet istället för överst på huvudstaven.

En annan detalj är S-runan som han hugger som en blixt på båda runstenarna.

U1 och U 3 känner jag mig säker på att de är huggna av samma runristare men med den förstörda U 2 kan man inte veta även om det är högst troligt. 

 
Besöka runstenen.

Runsten U 1 finns inmurad i väggen inne i Adelsö kyrkas sakristia som nästan alltid har låst dörr.

(Runstenen sitter upp och ned).

Vaktmästare och trädgårdsmästare vid kyrkan är mycket hjälpsamma och öppnar åt dig om de finns på plats.

 
Runsten U 10 och U 1 i sakrestian
 
Original, bilden roterad rätt
 
Länkar

Sveriges Runinskrifter > Sidan 2

Runor > - Riksantikvarieämbet

 

Uppdaterad 15 december, 2022 av Kalle Runristare