Runsten U2

Förstörd på 1600-talet.
Runinskriften finns bevarad.
 

 
Tidigt 1600-tal
Fornforskaren Johannes Bureus kommer till Adelsö och hittar runstenen som tröskelsten in till Adelsö kyrka.

Bureus: "för kyrkedören".

 
Bureus vars stora passion var runor och runinskrifter och han avritar dessa noga men tyvärr inte runstenens ornamentik.
J. Bureus anteckning om runsten U 2 tidigt 1600-tal.
 
Runinskrift:
Tack vare runornas form och stavning kan runstenen knytas till runristaren Balle, verksam i slutet på 1000-talet och lärjunge till mästaren Livsten.

Balle kan tillskrivas ett 40-tal runstenar i både Uppland, Södermanland och Västmanland varav ca 20 är signerade med namnet "bali".

 
(1610-1630)
Någon gång under första delan av 1600-talet tas runstenen bort som tröskelsten och placerats i vapenhuset och kyrkans ingång.
 

(1650-1670)
Vapenhuset brinner!

När vapenhuset senare brinner blir runstenen skörbränd och går sönder.

1679
En bevarad anteckning finns om att Erich Jöransson och Anders Bengtsson fick betalt 1679 för att ha återuppbyggt vapenhuset. 

 
Teckning: J. Peringskiöld ca 1684
 
Peringskiöld beskriver runstenen:


"... uthan för Waknhusdören, på en stor kulliggiande Runehäll, af rödachtig Sten, dock nu af senaste wådeld i det af trä gjorde wåkenhuset, så förbränder och i stycken sönderslagen, att man nu mehra föga skriftt der på märkia kan..."


Här finns några intressanta detaljer...

- Den finns 1684 utanför vapenhusets dörr.

- Det är en stor runsten som efter branden i vapenhuset gått i bitar som sedan placerats utanför vapenhuset.

- Runstenen är röd och är sliten efter åratal av fottramp som tröskelsten in till kyrkan. Då är det med all säkerhet röd sandsten precis som U 1 och U 3.

Peringskiöld skriver även:
"..
föga skriftt der på märkia kan .."

- "föga.." men då finns det i alla fall något kvar, och om man idag skulle hitta delarna så borde man med hjälp av släpljus ändå hitta en hel del.


Var är de brända (stora) bitarna av röd sandsten?

Antingen finns de i den gamla muren eller så har de använts till fyllning eller liknande.
Var bitarna fortfarande stora nog så kanske de blev återanvända som tex gravsten.

 

Länkar till mer information

Sveriges Runinskrifter > Sidan 4

Runristaren vara Balle och U 2 > PDF

Runor > - Riksantikvarieämbet

 

Uppdaterad 15 december, 2022 av Kalle Runristare