Runsten Gs 15

Gästrikland, Ovansjö kyrka
 
 
 

Runinskrift:
Rualtr ok Utr litu restu s... iulbi onta...

Tillsammans med två försvunna men dokumenterade bitar av runstenen skulle runinskriften kunna läsas så här på nusvenska:

Raoald och Udd lät resa stenen efter Ärnmund.... Gud hjälpe anden

Ornamentik:

Det mest intressanta på denna runsten är nog runornas utformning och ornamentiken.

Röd gävlesandsten
Den röda gävlesandstenen är lätt att hugga i och tillåter detaljerade arbeten utan att gå sönder vilket runristaren i högsta grad har tagit till vara.

Knutrunor
Att utforma de detaljrika knutrunorna är inte ett lätt jobb och här har runristaren gjort några misstag. Ett par glömda runor har i efterhand huggits in på vanligt sätt och stavningen är inte helt rätt vilket nog beror på att knutrunorna kräver och tar lite för stor koncentration under arbetet.

Runsten Gs 15 är inte den enda ristningen i sitt slag men troligen den äldsta kända. På Grönland hittades en träsked med fyra knutrunor och på en valrossbete tre runor. Valrossbeten och några ristningar på trä kommer troligen från Norge.

De försvunna bitarna
Två, kanske tre bitar har sedan 1600-talet försvunnit men tecknats av. Genom dessa teckningar får vi ut mer av runinskriften och ornamentiken även om detaljerna blir osäkra.

Sveriges Runinskrifter
Allt om runsten Gs 15 >

 

Uppdaterad 16 mars, 2020 av Kalle Runristare