Runsten U 1

Adelsö kyrka, sakristian


Dörren till sakristian har öppnats.
U10 till vänster och U1 till höger

 

Runinskrift:

[as]kil : lit : rita : stin : þa[na : - f - - :
u[n] - - : faþur : [si]n [-u-]a : kuþ[an]

Eskil lät resa sten denna efter
. . ., sin fader, sin bonde goda

Historik

Runstenen låg länge som tröskelsten in till sakristian. Först i mitten på 1800-talet togs den upp och murades in i väggen i sakristian.

Ristningen är svårt skadad genom nötning av skor men på en teckning från 1600-talet kan man se fler detaljer av både ornamentik och runor.

Runsten U3, Alsnöhus, är nog ristad av samma runristare under tidigt 1100-tal. Jämför runornas bistavar som utgår från slingans huggspår, inte från runans huvudstav. Jämför även den vassa S runan, den är i stort sätt identisk på båda runstenarna.


Bilden ovan är upp och ner så runstenen blir rättvänd.

Detta syns på stenen:
Ett asymmetriskt kors anas i slingans övre halva.
Drakens nos och underläpp finns i slingans nedre vänstra del men huvudet är bortnött. Längst ner finns en ovanligt fin knut mellan hals och stjärt
U10 till vänster och U1 till högerUpp och ned, man får vrida på huvudet för att få bilden rätt!

 

Uppdaterad 08 april, 2020 av Kalle Runristare