Alla runstenar i
Runstensparken

Vi startar från norr med U 11 och går medsols


U 11 - Hovgården
Kungens runsten 


U 3 -  Hovgården, Alsnöhus
Hittad vid en utgrävning 1916


U 1 - Adelsö kyrka
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


U 2 - Adelsö kyrka
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


U 10 - Dalby Adelsö
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


U 6 - Björkö by
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


U 5b - Birka 2015 (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Sö 141b - Aspa bro (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Sö 179 - Gripsholmsstenen 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


U 887 - Skillstastenen
En av världens vackraste runstenar.


Vs 29 - Sala sockenkyrka
Runristaren Livstens mästervärk.


U 1125 - Krogsta
1500 år gammal och med urnordiska runor

 

Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare