U 1125
Krogstagubben


Runinskrift

Framsida: m w s ï e i j -

Baksida: s ï a i n a z

Runorna ska läsas från höger till vänster.


När stenen restes i Krogsta gravfält för 1 500 år sedan använde man den äldre runraden med urnordiska runor.

Runorna är så svåra att tolka att Runverket på sidan Runor valt att tro att det är schiffer- eller lönnrunor på framsidan. Baksidan är lite lättare och där står nog ordet "sten" eller "stenen".

Runstenen som är från 500-talet är bland Upplands äldsta och den står på sin ursprunglig plats.

Ända sedan 1500-talet har runstenen varit en favorit bland forskare och i Uppland runinskrifter ägnas inte mindre än 34 sidor åt runstenen.
(Se länkar nedan). 


Historik

Krogstastenen står rest på ursprunglig plats i ett gravfält i Krogsta 30 km NÖ om G:a Uppsala.

I gravfältet finns ca 25 runda stensättningar som är övertorvade, höjd 10 till 50 cm. I gravfältet finns även stensträngar och en terrass.


Ornamentik/bilden

Vid första anblick ser han ut som en enkel barnteckning. Vid andra och tredje mötet växer motivet och man blir lätt god vän med Krogstagubben.

Om granit är svårt och hårt att bearbeta under vikingatid och även nutid så var det flera gånger svårare på 500-talet. Att härda en mejsel till exakt hårdhet är svårt och frågan är om stenen höggs direkt med slägga eller en ännu hårdare stenart? Huggspåren är breda och grunda.

Risken att tårtbitar går sönder i spetsarna har eliminerats genom att just undvika vassa partier, fingrarnas placering är ett gott exempel.


Kalle tänker till...

Runstenen är så gammal, flera hundra år före vikingatid, så det är mycket svårt att tolka både runinskrift och runstenens funktion.

Mitt första möte med runstenen.
Jag har länge känt till runstenen, läst om den och sett den på bild men när jag kom över gravfältets krön och mötte Krogstagubben öga mot öga var det som att möta en gammal vän.

Jag kände mig välkomnad och hälsade tillbaka med ett glatt -Hej!


Jag tror Krogstagubben finns här som vakt för att möta besökare till gravfältet. Jag tror han vill tala om att vi är välkomna så länge vi är ödmjuka och visar respekt för både platsen och förfäderna som finns där.


Besöka runstenen?

 

Det finns ingen iordninggjord ingång eller skyltning till runstenen. Man parkerar där det går vid vägrenen och kliver över elstängsel för gravfältet och runstenen är inne i en hage.

Baksidan av runstenen


Vill man göra det lätt för sig kan man besöka min Runstenspark på Adelsö där runstenens framsida finns avbildad i full skala.


Länkar

Upplands runinskrifter > Sidan 477-510

Runor > - Riksantikvarieämbetet

Google map > Hitta till runstenen

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.
 


Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare