U 3
Hovgården, Alsnöhus

Runinskrift

 a s l u a - a . .    u l b i +

De få runor som finns kvar räcker inte till att tolka inskriften men runornas form och utseende kan berätta något annat...


 

 

Runornas form och utseende (handstil) berättar att det är samma runristare som huggit både denna U 3 och U 1, som finns inmurad i kyrkans sakristia.
 

Runstensfragmentet som är av röd sandsten hittades år 1916 när man gjorde en större utgrävning av slottet Alsnö hus i Hovgården. 

När runstenen hittades fanns det fortfarande rester av murbruk kvar på stenen vilket betyder att den hade använts som byggmaterial till slottet.

Resterande bitar av runstenen bör finnas kvar i området.
 

Runstenen förvaras nu av RAÄ i ett magasin i Tumba.
 

Länkar

Upplands runinskrifter > på sidan 5

Runor > Riksantikvarieämbetet

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.

 


Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare