Sö 179
Gripsholm, en Ingvarssten


 


Runinskrift

Tula lät resa sten denna åt son sin Harald, broder Ingvars.

De for manligen, fjärran efter guld och österut, gav örnen föda. De dog söderut, i Särkland 

× tula : lit : raisa : stain : þinsa| |at : sun : sin : haralt : bruþur : inkuars

: þaiR furu : trikila : fiari : at : kuli : auk : a:ustarla| |ar:ni : kafu : tuu : sunar:la : a sirk:lan:ti


Historik

Ingvarståget

Ingvar, eller Ingvar den vittfarne, ledde ett vikingatåg i österled åren 1036-1041. Via floderna i dagens Ryssland tog man sig ner till Svarta havet och Kaspiska havet.

Syftet med resan var troligen att åter öppna gamla och viktiga handelsvägar som under många år varit ockuperade av andra folkslag.

Resan misslyckades och i stort sätt alla dog på resan. Åren efter katastrofen restes över 25 runstenar runtom i Mälardalen till minne av de som inte kom hem.


Runristarens arbete:

En typisk Ingvarssten med orm och huvud sett uppifrån. Arbetet är slarvigt utfört och huggspåren är ojämna. Motivet är ogenomtänkt och saknar både form och balans.

Den som ristade den här runstenen kan inte ha tyckt om sitt uppdrag. Det syns tydligt att han ville bli klar så fort som möjligt!

Om jag gissar vem som ristat runstenen så blir det den döde Haralds yngsta bror. Jag tror mamma Tula tvingat honom att utföra arbetet med orden:

- Nu gör du inget annat förrän du ristat klart din brors runsten...

Runinskriftens andra del, den poetiska runinskriften är i stället skapad av en skald. Om inte mamma Tula själv skapade den så fick hon nog den av någon av Haralds poetiska vänner eller betalade en skald för uppdraget.
 

 

Länkar

Södermanlands runinskrifter > Sidan 153

Runor > - Riksantikvarieämbetet

Google map > Hitta till runstenen

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.
 Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


 

Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare