U 5b
Nyfynd 2015


Runstenen hittades våren 2015 i ett av Svarta jordens många odlingsrösen.
 


Ett odlingsröse är en samling stenar som under lång tid byggts upp av bonden då han brukat jorden. Stenar som under plöjning kom i dagen flyttades till en obrukbar bit mark där de till slut bildade ett odlingsröse.
 

I Svarta jorden på Birka finns extra många och stora odlingsrösen och jag och Roger Wikell insåg att dessa till stor del var rester av staden Birkas syllstenar, eldstäder, trappor och kanske vägar mm. 

Den 5 maj 2015 besökte en pågående utgrävning bestämde vi oss för att samtidigt titta lite närmare på odlingsrösena för att se om vi kunde se några spår i dom av staden Birka.

Och de gjorde vi, vi såg en stor mängd med mindre delar av röd sandsten där flera bar tydliga spår av att ha använts som bl.a. slipsten. I utkanten av ett centralt beläget röse syntes en bit sandsten sticka upp ur marken och i skenet från vårsolen syntes tunna ristade linjer... vi hade hittat en runsten på Birka!

Vi markerade fyndplatsen och tog med den till den pågående arkeologiska utgrävningen. Jag gick lite före Roger och mötte arkeologerna som just hade börjat sin fikapaus, de frågade mig skämtsamt:

- hittade du någon runsten?
(De viste att min stora passion var runstenar).

Lika skämtsamt, men ändå ärligt, kunde jag svara:
- Jodå, fast bara en liten runsten...

De log och skrattade och fortsatte sedan att fika.

Då fick jag en idé!
Jag fråga om jag fick ta en bild när de fikade vilket var helt ok, "klick".

Min baktanke var att ta en bild före och en efter att runstenen visades upp för att se om det blev någon skillnad... och det blev det :-)

Men även arkeologerna hade gjort ett sensationellt fynd denna dag, de hade nyss hittat drakhuvudet av brons som passade med gjutformen som hittades på 1800-talet. Samma drakhuvud som Birka har som logga.
 

Här ligger det nyss hittade drakhuvudet av brons på den nyss hittade runstenen, båda hittades på samma dag och bara inom någon timme.
Vilken fantastisk dag :-)
 

Detaljer på runstenen

Den saknade delen bör finnas i närheten av fyndplatsen då den brottytan verkar vara av ett senare datum. Kanske gick den sönder då runstenen slängdes upp på odlingsröset? Den saknade delen kan ha ytterligare 2-3 runor.
 

Stenen är av röd sandsten som lätt kan delas i tunna fina skivor. Sandsten är dessutom mycket enklare att rista i än granit.

Att den lätt delar sig i skivor gör den populär som byggmaterial som som trappsten, gångsten, avställning vid eldhärden osv.

Jag gissar att den tillhörde ett av husen på Birka och att någon där passade på att träna runristning när den ändå fanns där som tröskelsten eller liknande.

Huggspåren är mycket smala och linjerna lite osäkra.
De båda + + är fina och välgjorda.


Jämförelse med de andra ristningarna på Birka och Dalby på Adelsö

Det finns inte så många runristningar som är äldre än år 1000 men på Birka verkar det ha förekommit ovanligt många. Så här gamla runstenar är svårare att tyda, dels är de få att jämföra med och dels är runorna lite annorlunda utformade.

På Riksantikvarieämbetets webbsida "Runor" finns de bästa tolkningarna av runinskrifterna från Birka och Dalby på Adelsö.


Till Runor om U 4 på Borg
Dotter bad göra kummel, detta efter Juta


Till Runor om U 5, nyfynd 1936
-sni(r)iR (u)s----


Till Runor om U 5b, nyfynd 2015
Tru-a : B- ??


Till Runor om U 10 från Dalby, Adelsö
Efter Ybi sonen sten sa--- (+ ett namn?)


Besöka runstenen?

Runstenen har befunnit sig på Gotland sedan hösten 2015 för rengöring. 

Våren 2019 fick jag berättat för mig att den skulle komma tillbaka och kanske placeras på museet på Birka.

Sommaren 2023 fanns den inte på museet och den har mig veterligen ännu inte undersökts av runologer eller blivit publicerad....
En mycket frustrerande lång tid!

Fortsättning följer....
 

Länkar

Google map > Hitta till fyndplatsen på Birka.

Populär Arkeologi > Nr 1 år 2016

Kalle Runristare > Stora bilder och information.

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.
 


Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare