U 2
Förlorad!
Men runinskriften är bevarad

Historik & runor

Tidigt 1600-tal och fornforskaren Johannes Bureus kommer till Adelsö och hittar runsten U 2 som tröskelsten in till Adelsö kyrka och anteknar: "för kyrkedören".

Bureus vars stora passion var runor och runinskrifter och han avritar dessa noga men tyvärr inte runstenens ornamentik.
 

J. Bureus anteckning om runsten U 2 tidigt 1600-tal.

Runinskrift:

Tack vare runornas form och stavning kan runstenen knytas till runristaren Balle, verksam i slutet på 1000-talet och lärjunge till mästaren Livsten.

Balle kan tillskrivas ett 40-tal runstenar i både Uppland, Södermanland och Västmanland varav ca 20 är signerade med namnet "bali".

Historik

(1610-1630)
Någon gång under första delen av 1600-talet tas runstenen bort som tröskelsten och placeras i vapenhuset och kyrkans ingång.

(1650-1670)
Vapenhuset brinner!
När vapenhuset senare brinner blir runstenen skörbränd och går sönder.

1679
En bevarad anteckning finns om att Erich Jöransson och Anders Bengtsson fick betalt 1679 för att ha återuppbyggt vapenhuset. 

Teckning: J. Peringskiöld ca 1684


Peringskiöld beskriver runstenen:

"... uthan för Waknhusdören, på en stor kulliggiande Runehäll, af rödachtig Sten, dock nu af senaste wådeld i det af trä gjorde wåkenhuset, så förbränder och i stycken sönderslagen, att man nu mehra föga skriftt der på märkia kan..."


Här finns några intressanta detaljer...

Den finns 1684 utanför vapenhusets dörr.

Det är en stor runsten som efter branden i vapenhuset gått i bitar som sedan placerats utanför vapenhuset.

Runstenen är röd och är sliten efter åratal av fottramp som tröskelsten in till kyrkan. Då är det med all säkerhet röd sandsten precis som U 1 och U 3.

Peringskiöld skriver även:
".. föga skriftt der på märkia kan .."

"föga.." men då finns det i alla fall något kvar, och om man idag skulle hitta delar så borde man med hjälp av släpljus ändå hitta en hel del av arbetet.

Var är de brända (stora) bitarna av röd sandsten?

Antingen finns de i den gamla muren eller så har de använts till fyllning eller liknande. Var bitarna fortfarande stora nog så kanske de blev återanvända som tex. gravsten.

 

Länkar

Upplands runinskrifter > Sidan 4

Runristaren Balle och U 2 > PDF

Runor > - Riksantikvarieämbetet

Google map > Här fanns runstenen

kontakt@runstensparken.se
När du vill vara till hjälp eller har en fråga.


 


Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor

 

Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare