U 887
En av de vackraste!

Runstenen i Skillsta
Ca 2 mil sydväst om Uppsala.

Runinskrift:

 

Joger och Fastger och Aurikr (Örik) lät resa stenen efter Borger fader sin, den frejdade.

Själv högg Örik efter sin fader runorna dessa. Tyd den som kan.


Ornamentik

Denna vackra runsten har överst en bevingad drake med vacker vinge. Nedanför finns huvuddraken, den runbärande draken som har rikligt med extra ornamentik, kropp, tassar och huvud är huggna med största omsorg.

Det är få som besöker runstenen.

En anledning till att få besöker runstenen och förstår dess skönhet är att den behöver olika färger för att hela motivet ska upplevas på rätt sätt.

När jag har visat mina bilder med uppmålade runstenar så är det den här som de flesta tycker motsvarar vad de menar med en runsten. Den har rätt form, rätt färg och är stor, välhuggen och vacker.... och jag kan bara hålla med.

Det märkliga med denna runsten är att runristaren inte verkar vara någon runristare och han har inte huggit några fler runstenar vad vi känner till. 

Om detta verkligen är hans första och enda runsten så måste han vara verksam inom andra områden som keramik, trä eller målningar. Även om han inte var runristare i första hand så var han en skicklig konstnär med gott självförtroende.

Denna runsten visar oss en glimt av all den vackra konst som frodades under vikingatid. Jag tror att den här runristaren har gjort många, många fler konstverk men som nu är spårlöst borta eftersom de gjordes i "förgängligt" material som tyg och trä. 

 

Länkar

Upplands runinskrifter > Sidan 588

Runor > - Riksantikvarieämbetet

Google map > Hitta till runstenen

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.
 


Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare