U 10
Dalby norra Adelsö
Nu i sakristian Adelsö kyrka

Runinskrift

Efter Ybi, sonen, sten satte
a k l k i k a ? th i f...

aft ybi sonti sta(i)n sa--
ak lki kaRþi f…

Historik

Runstenen hittades år 1917 norr om gården Stora Dalby på norra Adelsö. Enligt uppgift hittades den i ett mindre grustag i åsens västra kant intill vägen.

Stenen låg dold i gruset i sned position, troligen nedfallen från slänten ovanifrån där ett vikingatida gravfält finns. Var och hur stenen ursprungligen varit placerad är svårt att veta.

Redan 1917 fraktades stenen till Adelsö kyrka och sakristian där den senare murades in i väggen till vänster om runsten U1.

Röd sandsten: 0,93 cm x 0,42
Ytan är skrovlig med svårtolkad runinskrift i två rader.
Runorna är fint ristade och grunda och orden saknar skiljetecken.

Januari 2014 besökte jag sakristian för fotografering.
Med hjälp av släpljus framkom fler detaljer och även en saknad runa, ett A.

Runstenen kan vara en av få huggna före år 1000.
Det som tyder på att runstenen skulle kunna vara äldre är dels runornas form som har likheter med fragmenten på Birka och framförallt att den legat på eller i en av gravarna som dateras till 800-900-tal. "

Ett problem med den dateringen är den 4:e runan som ser ut som ett stunget U (Y), stungna U kommer först i slutet av 1000-talet. Är det verkligen ett stunget U eller är pricken i runan naturlig? Se bild längre ner på sidan.

 

Bilder

 


 

På den avbildade runstenen i Runstensparken har runorna uppdaterats efter att blivit undersökta med släpljus. Förutom A-runan mot slutet på första raden så finns det mer på flera av runor att måla i.
 

Stunget eller en naturlig grop?

 


Länkar

Upplands Runinskrifter > på sidan 10

Runor > - Riksantikvarieämbetet

Google map > Hitta Stora Dalby, fyndplatsen.

Google map > Hitta till Adelsö kyrka.

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.
 


Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare