i Runstensparken
start från norr (U 11) och gå medsols
 
U 11
Kungens runsten i Hovgården

Runinskrift i flera delar:


1)
Råd du över runorna rätt. (Rathu runar ret).
En hälsning och lyckönskning till läsaren att tyda runinskriften på rätt sätt.

2) Rätt lät rista Tolir bryte i Rod åt konungen.
Tolir, kungens bryte och gårdsfogde berättar att det är han som ser till att runinskriften blir rätt ristad. (men runristaren får göra arbetet).

3) Tolir och Gyla lät rista runorna dessa, makarna båda efter sig märke.
Den här delen är makarna Tolir och Gylas arvsdokument till barn och barnbarn. När kungar byts blir den gamla bryten kvar. Han är en nyckelperson till att kungsgården fungerar rent praktiskt. Han ämbete går i arv.

K U N U K I = Konungen

4) Hakun bad rista.
Kung Håkon bad, beordrade och bekostade runristningen. Den här delen är ett förtydligande om vilken kung det är som omtalas i den 2:a delen av runinskriften. Eftersom den troligen ristades i efterhand ligger den i en extraslinga på insidan.

5) Srni-?
Även på högra sidan finns en extraslinga, kanske för att få balans på ornamentiken, dubbla rader på båda sidor?
Runinskriften är ofullständig och den 5:e runan är bara påbörjad. Troligen märkte runristaren att om han högg vidare skulle runstenen gå sönder efter hela sidan och bara målade resten. I dag är just den biten borta och tolkning av runinskriften är oklar.
Det är nog varken en kristen bön eller runristarens signatur som var tänkt att finnas här. Den påbörjade runinskriften förblir en gåta. 

Bild från 2014
(Rengjord och uppmålad 2011)


Ornamentik:

Ornamentiken är avancerad men traditionell.
Runristaren har haft problem runt drakens huvud och gjort ett ovanligt val: han har huggit i enkel relief runt underläppen och ovanför nosen mot ormens huvud.


Denna ovanliga metod har gjort att dessa detaljer inte uppmärksammades förrän 2016. Det är ännu inte uppmålat på originalet i Hovgården (2023).

 

Länkar

Upplands Runinskrifter > på sidan 11-20

Kalle Runristare > Mer om de nya detaljerna

Runor > - Riksantikvarieämbetet

Google map > Hitta till runstenen.

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.
 


Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare