Vs 29
Sala sockenkyrka


Runinskrift

 

Visäte ok Halvdan lät hugga sten efter Holme, fader sin, ok Holmfast, broder sin. Livsten ristade runor dessa.

Runristare:

Livsten

Det här är Livstens finaste runsten och en av världens vackraste runstenar. Även om det är Livsten som fått och utfört uppdraget så är det ändå inte säkert att det är just han som ristat allt vi ser på runstenen.

På Livstens runsten U 1161 vid Altuna kyrka (bilden) kan man i slutet av runinskriften läsa att Balle och Frösten var Livstens följeslagare vilket betyder att de var hans medhjälpare och lärlingar. Balle blev med tiden själv en känd runristare som likt sin mentor gärna ristade fyrfota rundjur.  


Ornamentiken

Det fyrfotade rundjuret
Det stora vackra fyrfotade rundjuret som fyller större delen av stenytan är typiskt för Livsten men ger samtidigt vissa problem med flätningen över och under.

Livsten löser problemet med över och under genom att låta ormarna gå igenom rundjuret kropp.

 

En orm bakom ögat
Den viktiga flätningen "över, under" skapar problem även på andra platser i ornamentiken.

Här vid den högra drakens huvud ville inte Livsten att det stora rundjurets svans skulle gå över drakens huvudet och ögat. För att lösa problemet lät han svansen gå över ögonbrynet och sedan in under och bakom ögat för att sedan kommas ut genom munnen.

(Dagens uppmålningen på originalet är feltolkat).


En mekanisk boja

På var sida av runstenen finns drakarna som bär runinskriften i sina kroppar. Oftast tycker runristaren att "rätt flätat" kan räcka som boja men Livsten väljer att även ha en mekanisk boja längst ner där drakarnas stjärtar möts.

En boja som låser drakarnas stjärtar


Men allt blev inte perfekt

Det finns tre fel i ristningen, två dubbelkorsningar och en märklig detalj uppe i högra hörnet av den runbärande draken.

Dubbelkorsningarna tror jag Livsten skyller sina lärjungar på. Dessa målas såklart inte upp när arbetet är klart och kommer knappt att synas. Det är bara i dag som vi målar även felristningar, inte av elakhet utan för att förstå och komma nära personerna bakom arbetet.
 

Denna märkliga detalj har jag svårt att förklara. Om det först var tänkt att ornamentiken här skulle gå i en snävare bana men sedan ångrat sig varför lägger man då runan i det felristade huggspåret?

Jag gissar att man faktiskt gjort fel här två gånger. Först blev drakens kropp felhugget sedan råkade man rista U-runan i just det huggspåret av misstag.

Runorna har speciell form

Livsten har en speciell form på sina runor då han alltid strävar efter 90 graders möten av huggspår. Bistavarna på runorna N och A går rakt ut åt sidorna från huvudstaven. Runorna är dessutom kortkvist, bistav på bara den ena sidan.

Även th-runans "mage" börjar på samma sätt, 90 grader rätt ut från huvudstaven så den får en "lång mage".

Livsten gör det här för att få hållbarare ristning med starka hörn... men han gör det nog också för att det är en stil, ett signum han vill ha för att utmärka sig från andra runristare. 


Runstenen och dess framtid
Stenen i sig är ett fantastiskt ämne som har en nästen slät yta och mäter 4 x 1,5 meter. Hur baksidan ser ut vet vi inte men det är troligt att den är lika jämn och slät som framsidan, det en stenart som vill dela sig på detta sätt.

... och det är fullt möjligt att det finns en ristning på den andra sidan, det kanske rent av är baksidan vi tittar på?


Befria runstenen!

Runsten Vs 29 i Sala sockenkyrka bör snarast tas ut ur kyrkans vägg. Arbetet kan gott bekostas av Sala kommun som i gengäld får ännu en sevärdhet och ett unikt besöksmål för turister i sin kommun.
 

Runstenen är en av världens vackraste runstenar och dessutom Livstens mästerverk. Den förtjänar ett bättre öde än detta!


Länkar

Västmanlands runinskrifter > Sidan 84

Runor >  Riksantikvarieämbetet

Google map > Hitta till runstenen

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.
 


Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare