U 1
Adelsö kyrka, sakristian


 

Runstenen är inmurad i sakristians norra vägg.
(Intill finns även runsten U 10 från Dalby inmurad).


Runor

Fakta

Röd sandsten.
Storlek: 1,2 x 1 meter
Tröskelsten till sakristian fram till ca 1850.
Inmurad i väggen ca 1865


Ornamentik

Ytan är svårt skadad genom lång tids trampning att delar av ristningen är utplånad.
Ornamentikens knut/boja är ovanligt vacker och välplanerad, även ornamentiken och runornas former är bra utförda vilket tyder på en runristare med konstnärlig ådra och erfarenhet... men varför sitter inte korset centrerat? Som den är utförd nu kommer inte den högra korsarmen (som är borttrampad) inte att få plats. 

Det här går inte ihop för mig och är mycket märkligt. Är det något med korset jag inte upptäckt... för det är väl ett kors?


Historik

Det har funnits minst två runstenar vid Adelsö kyrka, den här och den förstörda U 2 som också var en tröskelsten fast direkt in till kyrkan och därmed mycket mer hårt sliten.


Runorna avslöjar...

Eftersom den här runristaren har erfaren så har han också utvecklat små egenheter. En av dessa är att han låter bistaven (den som går ut från huvudstaven och bestämmer ljudet) gå från runbandet, drakens kropp istället för som mer vanligt, gå från huvudstaven. En annan egenhet är formen på S-runan som påminner om en blixt.

Vid utgrävningen av Alsnöhus i början på 1900-talet hittades en bit av en runsten (U 3) som också var av röd sandsten. När jag avbildade båda med färger och satte dom intill varandra i Runstensparken syntes tydliga likheter med just S-runan och placeringen av bistavarna från runbandet istället för från huvudstaven... Det är samma runristare!
 


 

Besöka runstenen.

Runstenen är idag inmurad i väggen i kyrkans sakristia (upp och ned) tillsammans med U 10 från Stora Dalby. Sakristians dörr är nästan alltid låst men om du möter någon av de som arbetar där, en vaktmästare eller trädgårdsmästare så är de alltid mycket hjälpsamma och öppnar åt dig om de kan.
 

Runsten U 10 och U 1 i sakrestian
 

Här har jag vänt runstenen rätt.
(Originalet är inmurat upp och ned).
 


Länkar

Upplands Runinskrifter > på sidan 2

Runor > Riksantikvarieämbetet

Google map > Hitta till runstenen

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.
 Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare