Sö 141b
Aspa bro, Nyfynd 1937
(Sö Fv1948;289)


 


Runinskrift

Astrid lät göra minnesmärket detta åt Anund och Ragnvald son sin. De dog i Danmark. De var mäktiga i Rönninge och de raskaste i Svitjod.

Ostriþ : lit : -ira : ku(m)… …usi _ at : Anunt _ auk : Raknualt : sun : sin : urþu : ta…R : - (t)an…-…(k)u : ua-u : rikiR : o rauniki : ak : snialastiR : i : suiþiuþu


Fakta:

Grå granit.
Storlek: 200 x 75 cm

 

Historik:

Runstenen hittades 1937 när ny väg och bro skulle anläggas över Aspa å i Ludgo socken, Södermanland.

När runstenen hittades låg den till stor del under den gamla vägen och med ristningen uppåt (stenens plana sida). Runstenen hade troligen använts som del av en bro/vad över ån för länge sedan.

Då den användes som "bro" hade den släta ristningsytan som var vänd uppåt nötts så hårt att det på vissa ställen inte längre syntes några spår av ristning, på andra var bara linjerna skönjbara som en skuggning.

Trotts detta har det gått att få fram hela runinskriften som berättar om sönerna Anund och Ragnvald som dog i Danmark och att de var de mäktigaste i Rönninge och de raskaste i Svitjod.

Men den mest uppseendeväckande delen av runinskriften var det sista ordet: suiþiuþu (Svitjod) vilket är något av ursprungsnamnet för Sverige.


Länkar

Fornvännen > Se sidan 286

Runor >  Riksantikvarieämbetet

Svenska runstenar > Om runstenen!

Google map > Hitta till runstenen

Kontakt: kalle@runristare.se
Om du vill vara till hjälp eller har en fråga.

 Alla runstenar i parken

Vi startar från norr och går medsols


Hovgården - U 11
Kungens runsten 


Alsnöhus - U 3
Hittad vid en utgrävning 1916


Adelsö kyrka - U 1
Tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i väggen.


Adelsö kyrka - U 2
Förstörd av brand.
Tidigare tröskelsten till kyrkan.


Dalby Adelsö - U 10
Hittad 1920 i Dalby, norra Adelsö.
Nu i sakristian i Adelsö kyrka.


Björkö by - U 6
Flera fragment som pussel.
Nu i museet på Birka.


Birka 2015 - U 5b (Nyfynd 2015)
2024.03.10 Ännu inte dokumenterad eller publicerad.


Aspa bro - Sö 141b (Sö Fv1948;289)
Nyfynd 1937 med namnet Svitjod (Sverige).


Gripsholmsstenen - Sö 179 
Mariefred, den mest kända Ingvarsstenen.


Skillstastenen - U 887
En av världens vackraste runstenar.


Sala sockenkyrka - Vs 29
Runristaren Livstens mästervärk.


Krogstagubben - U 1125
1500 år gammal och med urnordiska runor


 

Uppdaterad 17 mars, 2024 av Kalle Runristare